אישה הרה היוצאה ליהרג – גלגולו של פולמוס

Translated title of the contribution: Executing a pregnant woman: Rabbis responding to Romans responding to Greeks

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בדינה של נידונה הרה המוצאת להורג ובהקשרו ההלכתי וההיסטורי. המאמר פותח בדיון במשנת ערכין ובהקשרה בספרות התלמודית. סקירה זו מראה את הכתיבה הפולמוסית הקשורה בסוגיות אלה בסוגיות אלה ובסוגיות המשיקות לה - דיני ההוצאה להורג, מעמדו של העובר והתייחסות להפלות. המשך המאמר עוסק בסוגיות אלה בספרות המשפטית היוונית והרומית, ומראה את התגלגלותה של הדרישה לדחות את הוצאתן להורג של נשים הרות, שהתחילה במסורת היוונית והתגלגלה אל החוק הרומי. סיום המאמר משווה את החוק הרומי מסוף המאה השנייה וראשית המאה השלישית לספירה להלכה היהודית בת התקופה, ומאיר את משנת ערכין לא רק בהקשרה ההלכתי, אלא גם מתוך הקשרה ההיסטורי ועל פי השיח של חכמים עם סביבתם.
Translated title of the contributionExecuting a pregnant woman: Rabbis responding to Romans responding to Greeks
Original languageHebrew
Pages (from-to)505-539
Number of pages35
Journalתעודה
Volumeל"א
StatePublished - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • Abortion
 • Abortion -- Religious aspects
 • Amoraim
 • Comparative law
 • Debates and debating
 • Executions and executioners
 • Jewish law
 • Jewish law -- History
 • Law -- Greece
 • Law -- History
 • Mishnah -- Arakhin
 • Pregnant women -- Legal status, laws, etc
 • Roman law
 • Tannaim

Cite this