אינטרנציונליזציה במערכת החינוך העל-יסודית: אפיון התופעה וחקר עמדותיהם ומעורבותם בתהליך של מנהלים בבתי הספר בעיר תל אביב-יפו

מירי ימיני, אלעד וליקסון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אינטרנציונליזציה מוגדרת בהקשר החינוכי כתהליך שילובם של שלושה ממדים - בין-לאומי, בין-תרבותי וגלובלי - ביעדי הארגון, בתפקודו ובפעילויותיו. מטרותיו של מחקר זה הן לאפיין את ביטויי התהליך ואת עוצמתו בבתי הספר הממלכתיים העל-יסודיים (בחינוך העברי) בעיר תל אביב-יפו ולהתחקות אחר המוטיבציה של המנהלים ליישם ולקדם את תהליך האינטרנציונליזציה בבית ספרם. המחקר מתבסס על ניתוח של ראיונות עומק עם שבעה מנהלים של בתי ספר בעיר ועל ניתוח תוכן של אתרי האינטרנט של בתי הספר. הממצאים מעידים על התייחסות מורכבת ובעלת משמעויות רבות למושג האינטרנציונליזציה בקרב המנהלים. חלק מן ההתייחסות נושא אופי לאומי-יהודי, אף שהוא כולל פעילות בין-לאומית, וחלק ממנה נושא אופי גלובלי-חיצוני. נמצאה שונות הן בעוצמת האינטרנציונליזציה בבתי הספר לפי מידת ההטרוגניות של אוכלוסיית התלמידים בהם והן במחויבותם של המנהלים לקידום התהליך. שונות בעוצמתו של תהליך האינטרנציונליזציה נמצאה גם לפי מידת תלותם של המנהלים במשאבים. במאמר מוצגים ביטויי התופעה בבתי הספר שנדגמו, ונדונה חשיבותה של האינטרנציונליזציה במערכת החינוך העל-יסודית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)53-80
Number of pages28
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume50
Issue number3
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Education -- Israel
  • Education and state -- Israel
  • Education, Secondary
  • Globalization
  • Multiculturalism
  • School principals
  • Tel Aviv-Yafo (Israel)

Cite this