אינטגרציה חינוכית בקהילה משתנה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחברי המאמר מתמקדים במחקרם בשלוש רמות ניתוח של הקהילה: הקהילה העירונית - לקהילה זו תיחום גיאוגרפי ברור ומאפיינים ייחודיים של יישוב הנמצא בתהליך של צמיחה המכוון לשיפור מיצבו החברתי. השכונות - כל אחת מן השכונות שנסקרו מהווה קהילה על פי מאפייניה הדמוגרפיים, החברתיים הכלכליים והתרבותיים, ובמיוחד על פי הוותק של תושביה בעיר ותחושת ההשתייכות שחבריה חשים כלפיה. הקהילה הבית ספרית - קהילה זו נבחרה במחקר זה במיקרוקוסמוס קהילתי המשקף את ההשתייכות לקהילות השונות בתוך העיר. עקב היותו של בית הספר קהילה עצמאית, שיש לה מערכת כללים וערכים משלה והיא מושפעת מערכים שמתווה בשבילה המרכז החברתי, היא מקיימת אינטגרציה חברתית ברמת הכיתה וברמת בית הספר. בכך נהפכת הקהילה הבית ספרית לבעלת ייחוד שאינו מאפיין את הקהילה העירונית כולה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationבית הספר וקהילותיו (קובץ בעריכת רנה שפירא ורונה שביט)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב
Pages133-148
Number of pages16
ISBN (Print)9652741671
StatePublished - 1995

IHP Publications

  • ihp
  • Communities
  • Educational equalization
  • Schools
  • Social integration
  • בתי ספר
  • השתלבות חברתית
  • קהילה
  • שוויון הזדמנויות בחינוך

Cite this