אחרית דבר: פרויקט "הקבוצות השיתופיות" - התשובות לשאלות המחקר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר האחרון, מאת עורך הספר שמשמש רכזו האקדמי של "פרויקט מחקר הקבוצות השיתופיות" של יד טבנקין, מנסה להכליל מהממצאים והדיונים שבמאמרים השונים תשובות לשאלות המחקר שהוצגו בהקדמה. תשובות אלה נוגעות לתחומים השונים בחיי הקבוצות השיתופיות, מפנים ומחוץ - ומצויות על פני ממד הזמן המתפתח: השיתוף הרעיוני, החברתי והכלכלי הפנימי והחיצוני; החינוך בפנים הקבוצות (בעיקר של ילדי הקיבוצים העירוניים) והפעילויות החינוכיות קהילתיות החיצוניות שלהן, שמתרכזות ב"עמותות" למיניהן; הפעילות התנועתית הפנימית והחיצונית המורכבת בין הקבוצות לבין עצמן ובינן לבין תנועות הנוער השונות והתנועה הקיבוצית; הפעילות הפוליטית והציבורית באזורי הפיתוח ובחברה הישראלית בכלל; ממד הזמן, ההיסטוריה הפנימית והחיצונית והתפתחותה - ולסיום, ניתוח הקבוצות השיתופיות על פי המודלים הקלאסיים של חקר הקיבוץ. לסיכום מובאות תשובות העורך, בעקבות המכלול שבספר, לשלוש שאלות היסטוריות כוללות: האם הקבוצות השיתופיות ממשיכות את דרכה של התנועה הקיבוצית? (כן, אך המשכיות תוך שינוי עמוק ובדרך של "מהפכה טוטלית"); האם הן חלק מתהליכי הגלובליזציה, העלומים המוארכים והחברה האזרחית של העידן הפוסט מודרני? (אכן כך, אך הקיבוציות המולדת או הנרכשת היא התכונה והמניע המרכזיים, המכנה המשותף לכלל הקבוצות); כיצד יש למיין את הקבוצות? (מהספר עולה חלוקה ברורה בין "הקיבוצים העירוניים" ל"תנועות הבוגרים", אך יש גם דגמי ביניים רבים, בדומה לאלו שבקיבוץ הישן, "השיתופי" וה"מתחדש").
Original languageHebrew
Title of host publicationהקבוצות השיתופיות בישראל
Editorsיובל דרור
Publisherיד טבנקין
Pages580-588
Number of pages9
ISBN (Print)9789652820983
StatePublished - 2008

IHP Publications

 • ihp
 • Communal living
 • Communal living -- Israel
 • Kibbutzim
 • Postmodernism
 • Youth movements
 • התנועה הקיבוצית
 • פוסט-מודרניזם
 • קומונות וקהילות שיתופיות
 • קיבוץ
 • קיבוץ עירוני
 • שותפות קהילתית
 • תנועות נוער

RAMBI Publications

 • rambi
 • Collective settlements -- Israel
 • Communal living -- Israel
 • Communities -- Israel
 • Social movements -- Israel

Cite this