'אחריות תאגידית' כהבניה חברתית: כינון יחסי עסקים וחברה בידי אליטת הביזנס האמריקנית, 1960-1946

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה עוסק בתהליך ההבניה של אחריות תאגידית והפיכתה למערכת משמעות מובנת מאליה. מדובר בתהליך נמשך ומתחדש, ולטענת המחבר, ללא נקודת מבט היסטורית נאותה תישאר הבנתו חלקית. את המושג "אחריות תאגידית" בימינו, המחבר מציע להבין לא כתופעה חדשה לגמרי, אלא כאימוצו של מודל קיים של קפיטליזם תאגידי, אשר פותח בארצות הברית והתמסד שם מאז אמצע המאה ה-20, כלומר זמן רב לפני התפשטותו הגלובלית. המאמר מבקש לאפיין את השחקנים שיצרו והפיצו את המודל הזה, את האינטרסים שלהם, את הדינמיקה של תהליך הייצור, ולהבין את מה שיוצר - בקיצור, את מה שנקרא בסוציולוגיה הנאו-מוסדית בלימודי ארגונים פרויקט המיסוד של אחריות תאגידית. באמצעות החקירה ההיסטורית המאמר מבקש לתרום לוויכוח הנוכחי על אודות משמעותה הפוליטית של "אחריות תאגידית".
Original languageHebrew
Title of host publicationשוק, משפט ופוליטיקה (קובץ בעריכת עופר סיטבון, רונית דוניץ-קידר)
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages37-64
Number of pages28
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Capitalism
  • Economics -- Sociological aspects
  • Social responsibility of business
  • United States -- Economic conditions
  • אחריות חברתית של ארגונים ועסקים
  • ארצות הברית -- כלכלה
  • כלכלה וחברה
  • קפיטליזם

Cite this