אופן השימוש של הלומדים במשאבי הלמידה בקורס MOOC - מה עושים המסיימים לעומת הלא מסיימים?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחקר המוצג במאמר בוחן את האופן בו צרכו הלומדים את משאבי הלמידה ב-MOOCS, תוך הבחנה בין הלומדים שסיימו את הקורס לאלו שלא. הלומדים שסיימו את הקורס הוגדרו כלומדים שעמדו בדרישות הקורס לקבלת תעודת סיום. שאלת המחקר העיקרית: כיצד נצרכו משאבי הלמידה בקורס על ידי הלומדים שסיימו את הקורס ואלו שלא?
Original languageHebrew
Title of host publicationהכנס הארצי השנתי השנים עשר 2014 של מיט"ל (קובץ בעריכת יואב יאיר ואלי שמואלי)
Publisherמכללת לוינסקי לחינוך
Pages24-32
Number of pages9
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Computer-assisted instruction
  • MOOCs (Web-based instruction)

Cite this