אדריכלות והסביבה הבנויה: סדר יום

רחל קלוש (Editor), טלי חתוקה (Editor)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מתוך נקודת מוצא המתייחסת לידע אדריכלי כאמצעי תיווך בין ידיעת הסביבה הבנויה, הדיבור עליה, עיצובה, תהליכי כינונה ומנגנוני ייצורה, מבקש הספר להציע סדר יום לדיון על תרבות אדריכלית בישראל. כוונת הספר לעגן עשייה ומחשבה אדריכליות בהקשר רחב ולדון בקשריו המורכבים של התחום עם תחומים אחרים, בהתייחס למסגרתו המקצועית ולעניינה ביצירת סביבות בנויות, אך גם לתהליכים אחרים המשפיעים על ייצורה של הסביבה. במסגרת זו תיבחן התרבות האדריכלית בישראל כחלק ממערך הכוחות המכוננים סביבות ומעצבים אותן בתוך זמן ומרחב נתונים, כחלק ממבנה מוסדי, תרבותי וחברתי המתקיים כאן ועכשיו. מטרתו של הספר לפתוח דיון בסביבות הבנויות ובייצורן האדריכלי כחלק מידע בין – תחומי. זאת על שום יכולתו של ידע זה להטעין ידע אדריכלי בכיווני מחשבה ועשייה נוספים. עם זאת, יש לראות בידע האדריכלי שדה העומד בפני עצמו. פתיחתו לדיון בין – תחומי תרחיב ותעשיר אותו ואת תחומי הידע האחרים, ותחל תהליך של השפעות הדדיות בין ידע אדריכלי לידע תרבותי, חברתי וכלכלי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationתרבות אדריכלית: מקום, ייצוג, גוף
Publisherרסלינג
Pages9-25
StatePublished - 2005

Publication series

Nameפטיש - סדרת מקור לביקורת התרבות

IHP Publications

  • ihp
  • Architecture
  • Architecture -- Israel
  • Architecture and society
  • Civilization
  • Culture
  • Knowledge and learning
  • Post-Zionism

Cite this