אבל נורית, אהבת אמת: קריאה במלון היפנודרום

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק בקובץ 'מלון היפנודרום' ודן בהופעתה של מילה אחת ויחידה בקובץ הזה, ובמיוחד במחזור השירים "מלון היפנודרום". זוהי מילה קטנה, כבדה, ידידת האמת והבדידות: 'אבל'. זרחי בוודאי איננה המשוררת היחידה שעשה שימוש במילה הזו, המתגלגלת על לשוננו תדיר. אלא שבשירה מופיעה המילה הזו בתכיפות, במקומות בולטים, כגון ראש בית ותחילת משפט, וכאשר מקשיבים לפעולתה שם, מתברר כי בתוך שיריה של זרחי אין זו עוד מילת קישור אפרורית. זוהי משקולת שמניחה המשוררת על מאזני אהבותיה ודמיונותיה, פעם כדי להביאם לאיזון ופעם כדי להוכיח שכל איזון אינו אלא אשליה.
Original languageHebrew
Title of host publicationהחושך צבע הצבעים (קובץ בעריכת לילך לחמן וקציעה עלון)
Place of Publicationתל אביב
Publisherגמא
Pages196-210
Number of pages15
ISBN (Print)9789657681671
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Grammar, Comparative and general -- Connectives
  • Style, Literary

Cite this