פרס א.מ.ת.

  • Porat, Ariel (Recipient)

Prize

Description

פרס א.מ.ת. במדעי החברה - בנושא משפטים
Granting Organizationsקרן א.מ.נ.